Skip to content

Disinfection

Dezenfeksiyon, suyun içerisinde hastalıklara neden olan patojenik mikroorganizmaları etkisiz bırakma işlemidir. Dezenfeksiyonun arıtma sonrası sıhhi tesiste de etkisini sürdürmesi gerekmektedir. Bunun için patojenik mikroorganizmaların, arıtma sonrası da suyun içerisinde oluşmasını engellemek gerekir. Dezenfeksiyon genelllikle arıtma işleminin son aşamasıdır.

Ultraviyole sistemleri son yıllarda sıkça kullanılan bir dezenfeksiyon metodudur. Bu işlemin avantajı, suyun hiçbir şekilde tadı, kokusu, rengi veya pH dengesi ile oynamamasıdır. Bakımı kolaydır ve işletim bedeli diğer dezenfeksiyon sistemlerine göre daha uygundur.
– Ultraviyole Sistemler
– Dozaj Sistemleri

*** The information here is not definitive and is for informational purposes only. For exact information, please visit the manufacturer’s website.